URI

Az URI (Uniform Resource Identifier, egységes erőforrás-azonosító) egy karaktersorozat, amelyet egy webeserőforrás azonosítására használunk. Közismert példái a webcímek, más néven URL-ek.

Az URI rövidítés a Universal Resoucre Identifier kifejezésből származik. Mit is jelent ez?

A Web (WWW) gyakorlatilag három részből áll:

  1. Egy egységes erőforrás megnevezési módszerből.
  2. Protokolokból, amelyeken keresztül az erőforrások elérhetőek
  3. Hipertext dokumentumokból, amelyek lehetővé teszik a navigációt az erőforrások között.

Mint látható, a weben mindent egységesen erőforrásnak nevezünk. Ilyen erőforrás lehet maga a hipertext, vagy az abba beillesztett kép, hang, alkalmazás, de erőforrás a dokumentum megjelenését leíró stíluslap is.

Ezen erőforrások azonban mind egységes megnevezési szabályok szerint adhatók meg. Ezt az egységes erőforrás azonosítási módszert nevezik URI-nak.

Egyes könyvekben az URI helyett az URL szó szerepel, ahol az L betű a Locator szó jelentése. Az URL valójában az URI egy része, így helyesebb helyette az URI használata, azonban a legtöbb esetben az URL is éppolyan helyes megnevezés.

Az URI három részből tevődik össze:

  1. Az erőforráshoz történő hozzáférést lehetővé tevő protokol megnevezése (például http://, ftp://, mailto:)
  2. Az erőforrásnak helyet adó gép neve
  3. A gépen az adott protokolhoz rendelt könyvtáron belül (amely a szolgáltatás szempontjából a gyökérkönyvtár szerepét játsza) az adott erőforrást tartalmazó állomány megnevezése a szükséges útvonallal együtt.

Belső azonosítók

A fenti formájú URI-n kívül még lehetséges egy # jel után egy azonosítót is megadni, amely egy adott erőforráson belüli célpont azonosítója lehet.

Relatív URI-k

Lehetőség van arra is, hogy a protokol és a gép megnevezése nélküli címet adjunk meg. Ebben az esetben a böngészőnek úgy kell tekintenie a megadott címet, hogy azt az aktuális dokumentuméval azonos protokol és gép megnevezéssel, valamint könyvtár-útvonal megadással kiegészítve kell érteni. Lehetséges a ../ útvonalmegadó használata is a könyvtárhierarchiában való felfelé lépésre, amelyet megfelelő módon a böngészőnek értelmeznie kell.

A fentiektől eltérő értelmezést is elő lehet írni, ha a BASE elemmel egy másik bázis-URI-val helyettesítjük az alapértelmezettet. Ettől kezdve az itt megadott címhez viszonyítottak lesznek a relatív címek.