fbpx

UML 2. – Modellező nyelvi kézikönyv

Raffai Mária

Ha szeretnéd elolvasni ezt a könyvet, gyere hozzánk dolgozni!

Az UML modellező nyelvet az OMG először 1997-ben fogadta el szabványként. Az elmúlt években a fejlesztők megismerték a nyelv által kínált lehetőségeket, és eredményes fejlesztéseket hajtottak végre. A nyelvnek azonban számos hiányossága volt, ezért a szabványosításért felelős szakemberek alapos felülvizsgálatot és változtatást tartottak szükségesnek. A több évig tartó folyamat eredményeként 2004. októberére készült el a véglegesített változat, amely specifikációjában, szemantikájában és szabályrendszerében egyaránt jelentős eltérést mutat a korábbi szabványverziókhoz képest, ezért a jelen szakkönyv az UML modellező nyelvet már ismerők számára is nélkülözhetetlen. Az Objektumtechnológia sorozat jelen kötetének alapvető célja, hogy kézikönyvszerűen ismertesse a modellezéshez használható szabványos megoldásokat: az MDA-elvű, modellvezérelt fejlesztési keretrendszert, valamint az UML 2 modellező nyelvet. A hazai szakkönyvpiacon hiánypótló műben a szerző sokféle szempontból közelítve mutatja be az UML-2 szabványt. Egyértelműen definiálja az UML célját, részletesen elemzi a nyelv architektúráját, elemeit és szabályrendszerét, és fejlesztési mintákon keresztül vezeti be az Olvasót a nyelv használatába. A szakkönyv felépítése, a téma tárgyalásának módja, a tartalom teljessége és konzisztenciája, a fogalmakat is egyértelműen tisztázó precizitása, az ismeretanyag didaktikailag is korrekt tárgyalása nagymértékben hozzásegíti az UML-lel ismerkedőket és a fejlesztőket a nyelv lényegének a megértéséhez és a hatékony alkalmazáshoz. Raffai Mária, több évtizedes tapasztalattal rendelkezik az üzleti folyamatok modellezésében, az objektumorientált elemzési/tervezési módszertanok alkalmazásában. Kutatási eredményeit, szakmai elismerését számos hazai és nemzetközi bizottsági tagság, díjak, kitűntetések, valamint számos publikáció, szakkönyv fémjelzi. Részt vett az UML 2 nyelv szemantikájának a felülvizsgálatában, és javaslataival nagymértékben hozzájárult a nyelv jelenlegi változatának a kialakításához.

 

Ha szeretnéd elolvasni ezt a könyvet, gyere hozzánk dolgozni!

Vedd fel velünk a kapcsolatot!

Reisinger Gábor
Head of Sales Operations
Földházi Csaba
Director of Agile at Scale
Bujanovics Rudolf
Head of Business Development