fbpx

Menedzsmentkontroll-rendszerek

Vijay Govindarajan, Robert N. Anthony

Ha szeretnéd elolvasni ezt a könyvet, gyere hozzánk dolgozni!

Könyvünk tárgya, a menedzsmentkontroll az a folyamat, amelynek során a vezetők úgy befolyásolják a szervezet tagjainak magatartását, hogy az a szervezet stratégiájának megvalósítására irányuljon. A több mint tíz kiadást megélt munka elméleti modellek, szakszövegek és esettanulmányok bevetésével támogatja a szükséges szaktudás megszerzését. Szerzőik szakmai múltja biztosíték arra, hogy az olvasók időbefektetése nem hiábavaló.
A kötet olyan gondolatmenetet követ, hogy lehetővé tegye az olvasó számára tudása gyarapítását, lássa és elemezhesse, hogy a szervezet vezetése miként alkot meg, vezet be és használ menedzsmentkontroll-rendszereket a cég stratégiájának megvalósítása érdekében. Ezenközben hasonló súllyal szerepelnek technikák és ezeknek az érintettek magatartására gyakorolt hatásai.
A mű három szerkezeti egységre tagolódik. Az I. rész, az elméleti keretek felvázolását követően, részleteiben tárgyalja a felelősségi egységet mint a menedzsmentkontroll szervezeti környezetét. A II. rész tárgyköre a menedzsmentkontroll tipikusnak tekinthető folyamata, ennek egymást követő lépései: a stratégiai tervezés, a kerettervezés, az operatív tevékenységek és elemzésük. A III. rész a menedzsmentkontroll-rendszerek olyan változatait ismerteti, amelyek a differenciált stratégiával dolgozó cégek, a szolgáltató szervezetek, a multinacionális szervezetek és a projektek esetében alkalmazhatók. Mindezek tárgyalását a napjaink gyakorlatát bemutató esettanulmányok teszik különösen életszerűvé.

A kötetet jó szívvel ajánljuk egyetemi-főiskolai kurzusok, vezetőképző programok anyagául, a gyakorló szakemberek számára pedig kézikönyvként nélkülözhetetlen.

Főbb témakörök:
A menedzsmentkontroll-rendszerek sajátosságai, A menedzsmentkontroll környezete, A stratégiák értelmezése, Szervezeti magatartás, Felelősségi egységek: árbevétel- és költségközpontok, Eredményközpontok, A belső elszámolóárak rendszere, Alaptevékenységbe fektetett eszközök mérése és menedzsmentkontrollja, A menedzsmentkontroll-folyamat, Stratégiai tervezés, Kerettervezés, A pénzügyi teljesítményről szóló beszámolók elemzése, Teljesítménymérés, Vezetői javadalmazás, Kontroll különböző stratégiatípusok alkalmazása esetén, Szolgáltatószervezetek, Multinacionális szervezetek, Projektek menedzsmentkontrollja.

 

Ha szeretnéd elolvasni ezt a könyvet, gyere hozzánk dolgozni!

Vedd fel velünk a kapcsolatot!

Reisinger Gábor
Head of Sales Operations
Földházi Csaba
Director of Agile at Scale
Bujanovics Rudolf
Head of Business Development