fbpx
DISC személyiségtipológia
William Moulton Marston az emberi viselkedés leírására egy négy alapelemre építő tipológiát dolgozott ki (Dominance, Influence, Steadiness, Compliance), melyben az egyes típusok kezdőbetűi – DISC – adják a modell elnevezését. Az elnevezések mellett a különböző színekkel való jelölés is közismert, a domináns típust (D) pirossal, az ismerkedőt (I) sárgával, a stabilt (S) zölddel, míg a szabálykövetőt (C) kékkel jelölik.

Tévhitek a DISC-el kapcsolatosan

Ne várjunk minden kérdéses élethelyzetre megoldást attól, hogy megismerjük a modellt és az egyes személyiségtípusok sajátosságait.

Senkit ne vezessen félre az, hogy 4 típusról beszélünk, ez ugyanis nem jelenti, hogy valójában 4 típus létezik, sokkal inkább az, hogy ez a 4 személyiségjegy különböző arányban mindnyájunkban megtalálható, ugyanakkor az arányok különböző mértékű eltolódása igazolja a rég ismert mondást: “ahány ember annyi féle”. Mégis, ha viselkedéstípusokat és magatartásformákat szeretnénk azonosítani, és meg szeretnénk érteni, hogy az adott viselkedésben mekkora része van a személyiségnek, rendkívül szórakoztató és felismerésekre okot adó vizsgálódásba csöppenhetünk, ha ilyen szemmel nézzük az adott személyt.

https://www.shiwaforce.com/wp-content/uploads/2020/12/business-man-woman-talking-about-new-project-scaled-e1607411466914.jpg
Együttműködés, kommunikáció tréning
A tréning célja, hogy az együttműködés fontosságára felhívja a figyelmet, erősítse azt gyakorlati feladatokon, élethelyzeteken keresztül.

Kapcsolódó tréningeink, termékeink

DISC személyiségtípusok

Mi jellemzi az egyes személyiségtípusokat?
Piros, Sárga, Zöld, Kék

Domináns (kolerikus) – piros: jó stressztűrő, határozott, sikerorientált, temperamentumos, gyors, kompetitív, makacs

Befolyásoló (szangvinikus) – sárga: vidám, közvetlen, kreatív, inspiráló, meggyőző, szétszórt, rendetlen, figyelmetlen

Kitartó, stabil (flegmatikus) – zöld: empatikus, kiegyensúlyozott, őszinte, nyugodt, kooperatív, lassú, konfliktuskerülő

Szabálykövető (melankolikus) – kék: pontos, precíz, maximalista, megbízható, lényeglátó, objektív, könnyen elveszik a részletekben

https://www.shiwaforce.com/wp-content/uploads/2020/12/4306176-scaled-e1607411264227.jpg
Önismereti, motivációs tréning
A tréning célja megismertetni a résztvevőket azokkal az önismereti modellekkel, melyek segítségével megérhetik saját és környezetük viselkedését, felismerhetik a különböző személyiségtípusok jellemzőit, megtanulhatják azok kezelését.

Várjuk megkeresésed!

Reisinger Gábor
Head of Sales Operations
Földházi Csaba
Director of Agile at Scale
Bujanovics Rudolf
Head of Business Development