fbpx
Chapter Lead
A Chapter Lead az agilis csapatok összességében, azonos szakterületen dolgozó kollégák szakmai vezetője.

Agilis szervezet és szereplők: a Chapter Lead

Agilis munkakörnyezetekben minden csapattag informálisan vezető is egyben. Ezek mellett 3 kiemelt szerepkör létezik: a Product Owner, a Chapter Lead és az Agilis Coach, akik esetében vezetői szemléletmód (servant leader) szükséges a feladatkör hatékony betöltéséhez.
A Chapter Lead szakmai vezető

A szakmai vezetés mellett a csapattagok munkáltatói jogokat gyakorló vezetője is a Chapter Lead. Felelős a munkatársak egyéni fejlődéséért, szakmai képzésükért, hatékonyságukért. A Chapter Lead a Line Manager munkaköréhez áll legközelebb, az ő feladata a standardok kialakítása, bevezetése és fenntartása. Feladatai közé tartozik továbbá, hogy a megfelelő Product Owner igények mentén delegálja a kollégákat a Squad-okba, erőforrást allokál a sikeres teljesítés érdekében.Megszervezi a hozzá tartozó részleg minőségbiztosítását, és folyamatos szakmai támogatást nyújt.

https://www.shiwaforce.com/wp-content/uploads/2019/07/austin-distel-wd1lrb9oeeo-unsplash-e1590650689100.jpg
Agilis szereptréningek - szervezetre szabva
Trénereink gyakorló Product Ownerek

Agilis tanácsadásaink, szolgáltatásaink

A Chapter Lead feladatai

Ahhoz, hogy a chapter-en belüli “hogyan”-okért felelősséget tudjon vállalni, részt vesz a stratégiaalkotás folyamatában, a célok priorizálásában, a termékek meghatározásában és tökéletesítésében, valamint a szakmai sztenderdek kialakításában, megalkotásában.

A Chapter Lead people management feladatokat is ellát. Tisztában van azzal, hogy a chapterébe tartozó tagok a különböző squad-okban milyen feladatokat végeznek, felelős azok szakmai- és kompetenciafejlesztéséért, valamint olyan kapcsolatot alakít ki a csapat tagjaival, melynek alapján fel tudja mérni, hogyan illeszkedik egy adott chapter tag személyisége, viselkedési szokásai az adott squad többi tagjához. A csapaton belüli kommunikáció és együttműködés fejlesztésén túl megszervezi az egyéb squad-okkal és tribe-okkal történő szakmai kommunikációt és együttműködést, szükség esetén koordinálja a külső szakértők bevonását, a velük való gördülékeny csapatmunkát. 

https://www.shiwaforce.com/wp-content/uploads/2020/03/man-wearing-white-long-sleeved-shirt-holding-black-pen-3182781-scaled.jpg
Agile Role Leasing
Nagyvállalati projekteken edzett munkatársaink segítik projekted

Várjuk megkeresésed!

Reisinger Gábor
Head of Sales Operations
Földházi Csaba
Director of Agile at Scale
Bujanovics Rudolf
Head of Business Development