fbpx
Chapter Lead
A Chapter Lead az agilis csapatok összességében, azonos szakterületen dolgozó kollégák szakmai vezetője.

Agilis szervezet és szereplők: a Chapter Lead

Agilis munkakörnyezetekben minden csapattag informálisan vezető is egyben. Ezek mellett 3 kiemelt szerepkör létezik: a Product Owner, a Chapter Lead és az Agilis Coach, akik esetében vezetői szemléletmód (servant leader) szükséges a feladatkör hatékony betöltéséhez.
A Chapter Lead szakmai vezető

A szakmai vezetés mellett a csapattagok munkáltatói jogokat gyakorló vezetője is a Chapter Lead. Felelős a munkatársak egyéni fejlődéséért, szakmai képzésükért, hatékonyságukért. A Chapter Lead a Line Manager munkaköréhez áll legközelebb, az ő feladata a standardok kialakítása, bevezetése és fenntartása. Feladatai közé tartozik továbbá, hogy a megfelelő Product Owner igények mentén delegálja a kollégákat a Squad-okba, erőforrást allokál a sikeres teljesítés érdekében.Megszervezi a hozzá tartozó részleg minőségbiztosítását, és folyamatos szakmai támogatást nyújt.

https://www.shiwaforce.com/wp-content/uploads/2019/07/austin-distel-wd1lrb9oeeo-unsplash-e1590650689100.jpg
Agilis szereptréningek - szervezetre szabva
Trénereink gyakorló Product Ownerek

Agilis tanácsadásaink, szolgáltatásaink

A Chapter Lead feladatai

Ahhoz, hogy a chapter-en belüli “hogyan”-okért felelősséget tudjon vállalni, részt vesz a stratégiaalkotás folyamatában, a célok priorizálásában, a termékek meghatározásában és tökéletesítésében, valamint a szakmai sztenderdek kialakításában, megalkotásában.

A Chapter Lead people management feladatokat is ellát. Tisztában van azzal, hogy a chapterébe tartozó tagok a különböző squad-okban milyen feladatokat végeznek, felelős azok szakmai- és kompetenciafejlesztéséért, valamint olyan kapcsolatot alakít ki a csapat tagjaival, melynek alapján fel tudja mérni, hogyan illeszkedik egy adott chapter tag személyisége, viselkedési szokásai az adott squad többi tagjához. A csapaton belüli kommunikáció és együttműködés fejlesztésén túl megszervezi az egyéb squad-okkal és tribe-okkal történő szakmai kommunikációt és együttműködést, szükség esetén koordinálja a külső szakértők bevonását, a velük való gördülékeny csapatmunkát. 

https://www.shiwaforce.com/wp-content/uploads/2020/03/man-wearing-white-long-sleeved-shirt-holding-black-pen-3182781-scaled.jpg
Agile Role Leasing
Nagyvállalati projekteken edzett munkatársaink segítik projekted

Várjuk megkeresésed!

Reisinger Gábor
Head of Sales Operations
Földházi Csaba
Director of Agile at Scale
Bujanovics Rudolf
Business Development Manager