Nyékyné Gaizler Judit

Programozási nyelvek

#

A könyv átfogó ismertetést nyújt az informatikusok számára kulcsfontosságú eszközkészletről, a programozási nyelvekről. Bemutatja az informatika fél évszázados fejlődése során létrejött nyelvi eszközöket, részletesen elemzi kialakulásuk hátterét, a tervezők céljait. Áttekinti a problémamegoldásban leghatékonyabbnak bizonyult módszereket. Részletesen összehasonlítja a különböző programozási nyelvekben hasonló céllal létrehozott eszközöket. Az ismertetésben nagy hangsúlyt kap mind az nyelvek, mind az eszközök mögött lévő szemléletmód bemutatása. Tárgyalja az imperatív, objektumorientált, funkcionális, logikai, párhuzamos, eseményvezérelt és az aspektusorientált megközelítéseket. Ismerteti a nyelvek tervezésének fontosabb elveit, konkrét példákkal segítve a bemutatott megoldások megértését és értékelését.Néhány a tárgyalt témakörök közül: • Programozási nyelvek tervezésének kérdései• Történeti áttekintés a nyelvekről• Vezérlési szerkezetek, utasítások• Adattípusok • Procedurális programozás• Objektumorientált programozás• Az absztrakt adattípusok, mint a modellezés eszközei• Párhuzamos programozást támogató nyelvi eszközök• Programkönyvtárak tervezési szempontjai• A funkcionális programozás elemei• Logikai programozási nyelvek• Aspektusorientált programozásA könyvet elsősorban a felsőfokú informatikai képzésben résztvevő hallgatóknak és gyakorló informatikusoknak ajánljuk. Főiskolai vagy egyetemi szintű képzésben lehet értékes, amikor a hallgatók ismernek már egy-két programozási nyelvet és a közös vonásokat kihasználva bővíteni szeretnék nyelvi ismereteiket. A könyv szerzőinek csapata az Eötvös Loránd Tudományegyetem programozási nyelvek témakörével foglalkozó oktatóiból és kutatóiból, valamint Magyarország néhány meghatározó informatikai fejlesztési központjának szakembereiből alakult. Együttes munkájuk eredményeként egy olyan könyvet tarthat kezében az Olvasó, amelyben a szerzők több évtizedes oktatói és fejlesztői munkájuk során szerzett tapasztalataikat rendszerezve, érthetően, olvasmányos formában adják át.

Érdekel ez a könyv?

1200 könyvből fejlesztheted tovább tudásodat, könyvtárunk nyitva áll számodra, gyere hozzánk dolgozni!

hello@shiwaforce.com
+36 (1) 392-4000
1123 Budapest
Alkotás utca 17-19.