fbpx

Arculati kézikönyv

A vállalati arculat – Corporate Identity – és a vállalati image összefüggései. A Corporate Identity tartalma, összetevői. A kommunikációs vezető feladatai a vállalati arculat kialakításában és karbantartásában. A vállalati arculat kialakításának menete.

Az imázs azon benyomások, és elképzelések összességét jelenti, amely egy emberben vagy csoportban egy adott személyről, termékről vagy vállalatról kialakul.

Milyen tényezők hatnak az imázsra?

 • Vállalatspecifikus tényezők
 • Versenytársak jellemzői
 • Környezetspecifikus tényezők
 • Személyiségspecifikus tényezők

Mi az arculat vagy corporate identity (CI)? Uwe Goettsche hirdetési igazgató szerint /1982/ Az arculat a vállalaton belüli olyan stratégiai irányítást és ennek megfelelő cselekvési tervet, olyan intézkedések összességét jelenti, amely összehangolva a vállalat/szervezet osztályainak, részlegeinek és csoportjainak tevékenységét, a cég/szervezet belső és külső minősítésének és hírnevének sikeres és meghatározott tartalmú, tervszerű alakítását, építését célozza.

Egy cég befelé és kifelé irányuló önábrázolását és magatartását, megnyilvánulásainak megtervezett, tudatosan és folyamatosan használt összességét értjük. A vállalati magatartás, a vállalati megjelenés és kommunikáció kitüntetett jelentőségű kombinációja, amelyben megjelenik a vállalat személyisége és saját magáról alkotott és közölni kívánt képe.

A vállalati arculat jelentősége:

 • Azonosít és megkülönböztet
 • Minősít
 • Gazdaságos
 • A szolgáltatás minőségét is meghatározza

Összetevői:

 1. MAGATARTÁS: Corporate Behaviour
 2. FILOZÓFIA, KULTÚRA: Corporate Philosophy, Corporate Culture
 3. VIZUÁLIS ELEMEK Corporate Design
 4. KOMMUNIKÁCIÓ Corporate Communication

A cég arculati elemei: osztályozás

 • Objektív: mi a vállalat múltja/ története, profilja, mekkora a vállalat, milyen a tőkeereje, hány alkalmazottja van stb.
 • Formailag: mi a cég neve, emblémája, színvilága (pl. az egyenruhának, a levelek fejlécében, a logóban stb.), hogy néz ki egy alkalmazott névjegye, milyen a belsőépítészet, a portál stb.
 • Tartalmilag: hogyan kezelik a partnereket, milyen a hangvétel, a stílus
 • Személyileg: milyen a fellépés, megjelenés, a tárgyalóképesség, milyen a ruházat
 • Identitás: név, háttér, célkitűzések
 • Termékeknél: milyen a termékértékesítési koncepció, a vevőszolgálat stb.
 • A vállalati összkép: arculattervezés, filozófia, márka, design
 • Vállalati kommunikáció: Külső (kifelé irányuló) ügyfélkapcsolat, nyomtatott anyagok (pl. brosúra), járművek (pl. Red Bull autója), építészeti elemek

Mi az embléma? Olyan képi jel, amely utal – vagy nem utal – a használójára. Tömör, könnyen megjegyezhető.

Mi a logó? Olyan szókép, amely megnevezi használóját. Állhat magában vagy emblémával. Cégnek vagy terméknek a megkülönböztető jelzése.

A vállalati arculat tervezése: Összetett rendszer, minden eleme felelős a szervezet imázsáért / eltérő mértékben.

A vállalati arculat kialakításának lépései

 1. helyzetfelmérés
 2. ajánlások készítése
 3. döntés
 4. a megvalósítás tervezése
 5. megvalósítás
 6. ellenőrzés, visszacsatolás

Mit tartalmaz az ARCULATI KÉZIKÖNYV? A vállalat arculatának tartalmi és formai alapelveit, kommunikációs szabályait és szempontjait, ill. a formai elemek és a designrendszer használatára vonatkozó szabályokat, előírásokat. Itt pl. megtekintheted Budapest arculati kézikönyvét, pdf-ben letölthető a budapest.hu weboldalról (és bónuszból belinkelem hozzá, hogy milyen reakciók érkeztek Budapest arculati kézikönyvére)

Fajtái:1, kötött, szigorú 2, szabad, liberális 3, vegyes struktúrájú 4, formai elemekre koncentrál

I. A szervezet arculatának formai elemei

 1. Alapvető elvárások: Logó, betűtípus, színek, színek használata, példák a színek használatára, a kézikönyvben használt szakkifejezések magyarázata, jogelőd logó használata, vállalatot megszemélyesítő figura; Alapvető /leány/vállalati előírások: a céglogó alapváltozatai, használatuk, példák, kabalafigura
 2. Jogi következmények: általános szabályok, védjegy, tartalék védjegyek (pl. defenzív, csak lefoglalja, hogy más ne használhassa pl. Adios–Adidas), tagvállalatok védjegyei
 3. Az anyavállalat és a tagvállalatok irodai papírárui: levélpapírok, névjegyek, feljegyzések, emlékeztetők, jelentések, kísérőkártyák, levelezési kártya, meghívókártya, boríték, címke, sajtóközlemények, sajtódosszié, mappa, dossziétartó
 4. Ügyviteli nyomtatványok: bélyegzőlenyomatok, űrlapok, számítógépes nyomtatványok, műszaki és szerkesztési lapok
 5. Kiadványok: címlap, kiadványszerkesztés, reklámkiadványok, termékkatalógusok, belső kiadványok, belső telefonkönyvek, információs táblák
 6. Hirdetési és reklámtevékenység: nemzetközi, belföldi, munkaerő-felvételi kiadványok, közterületi reklám, fényreklám, óriásplakát, hirdetőoszlop, egyéb, nyomtatott sajtóban történő, keretgrafika, reklámfilmek, reklámspot, szponzorálás, zenei azonosítók, szignál stb.
 7. Kiállítások: stand megjelenési arculata, információs felület szerkesztése,panel grafikai tervek, tipográfia, áruhordozók
 8. PR tevékenység: jelentések címlapjának kialakítása, PR-filmek, referenciafilmek, B-roll filmek, cégimázs film, termékimázs, hírlevél, prezentáció, előadás és üzletkötői anyagok, sajtófotó-adatbázis, kríziskommunikációs kézikönyv
 9. Csomagolás: általános szabályok, alapelvek, azonosítók, fogyasztói, ill. bemutató csomagolás,
 10. Termék azonosítása: általános elvárások, címkék, feliratok, alternatív lehetőségek
 11. Külső-belső eligazító rendszerek: épületazonosítók, világító, eligazító táblák, épületen belüli jelölések, táblák, névtáblák, belső portál, cégzászlók, stb.
 12. Vállalati autók jelölése: személyautók, teherautók, egyéb
 13. Egyen- és formaruhák: kitűzők, sisakok, kabát, védőruhák, vezetői ruházat, formaruhák, megjelenés különböző rendezvényeken
 14. Ajándék- reklámtárgyak: ajándékozási alkalmak, ajándékozás kritériumai, értékhatárok, reklámtárgyak, falinaptárak, üdvözlőkártyák
 15. Hálózati kommunikáció: cégen belüli kommunikáció, publikációk, szakmai tanácskozások, kutatási együttműködések, cégújság, céghíradó, adatbázis-elérés, a cég és meghatározott személyek közötti kommunikáció, kapcsolattartási elvárások, titoktartási kódok, honlapok,
 16. Egyéb – elektronikus- kommunikáció, CD, videokazetta, belső videóhálózat,
 17. Műszaki melléklet

A szervezet arculatának tartalmi elemei

 1. Cégfilozófia: Küldetés, jövőkép, követendő magatartási elvek
 2. Önimázs
 3. Szervezeti struktúra
 4. Szervezeti kultúra

Agilis kéziszótár

Kanban (看板, magyarul „kártya“, „tábla“, „bizonylat“) a termelés vezérlésének a Pull-Prinzip (azaz húzó- vagy hívóelv) és kizárólag egy fogyasztási helyen…