fbpx
Agilis Coach
Bár az Agilis Coach szerepét a SCRUM szakirodalom nem tárgyalja, mégis a szervezetek működésében sokszor kiemelt jelentőséggel bír, hisz amellett, hogy a csapat ütőerén tartja a kezét, magának az agilis működésnek is egyfajta “edzője”.

Az Agilis Coach az agilis transzformáció evangelistája

Az Agilis Coach a Scrum Masterhez hasonlóan biztosítja az agilitás szabályainak ismeretét és helyes alkalmazását, de mindezt távolabbról nézve teszi, hatása az agilis transzformációra nézve hangsúlyos és jelentős.

Vajon mit tesz egy jó edző? Hatékony csapatokat épít, fejleszti azok hatékony működését, és visszajelzéseket küld a csapat tagjai számára az egyéni, valamint a csapat szintű működéssel kapcsolatban. Az Agilis Coach célja olyan squad-okat építeni, melyek az idő előrehaladtával önálló működésre képesek, high performing team-mé válhatnak, saját munkájukat a agilitás szabályainak betartásával, eredményesen végzik. A csoportfejlődés lépéseinek ismeretében a Forming-Storming-Norming fázisok alatt figyelemmel kíséri és támogatja a hatékony csoportdinamika kialakulását, és nem csak a maga a csapat, hanem a csapattagok egyéni fejlődésére is hatással van.

https://www.shiwaforce.com/wp-content/uploads/2020/05/agile-coach-03.png
Agile Coach Role szereptréning
A 2 napos képzésünk során a résztvevők megismerkednek az alapfogalmakkal és az Agilis Coach-ot körülvevő agilis környezettel.

Kapcsolódó tréningeink

Agilis ceremóniák

Az agilis ceremóniáknak fontos szerepük van a squad-ok mindennapi működésében. Átláthatóvá válik tevékenységük, folyamatosan követhetőek az előrehaladások, erősödik az együttműködés és az akadályok felfedésével lehetőség nyílik a zavartalan működésre.

Az Agilis Coach kezdetben biztosítja a ceremóniák szervezettségét, részt vesz azok lebonyolításában, facilitálásában, kiemelten a retrospektív és a négyszemközti beszélgetések alkalmával aktív a jelenléte. Megfelelő technikákkal rendelkezik az egyéni kompetenciák fejlesztéséhez, mentoring tevékenység folytatásához, fejlett kérdezéstechnikával és visszajelzésekkel a célok elérését segíti.  

https://www.shiwaforce.com/wp-content/uploads/2020/05/agile-coach-04.png
Általános Agile Scrum tréning
Az 1 napos elméleti és gyakorlati képzés során a résztvevők megismerkednek az agilis alapfogalmakkal, szerepkörökkel, ceremóniákkal és dokumentumokkal.

Várjuk megkeresésed!

Reisinger Gábor
Head of Sales Operations
Földházi Csaba
Director of Agile at Scale
Bujanovics Rudolf
Head of Business Development