fbpx
Adatkezelési szabályzat
Köszönjük a bizalmadat. Olvasd el adatkezelési szabályzatunkban, hogyan gondoskodunk adataid védelméről.

1. Általános jogi közlemény

Jelen adatkezelési szabályzat tartalmazza ShiwaForce.com Zártkörűen Működő Részvénytársaság (mint Adatkezelő) által meghirdetetett álláspályázatokra való jelentkezéssel és a pályázat elbírálását követően a jelentkezők kiértesítésével kapcsolatos személyes adatok kezelésére, valamint az állásra jelentkező hozzájárulása alapján adatainak Adatkezelő által vezetett adatbázisban való tárolására vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

Az Adatkezelő azon 18. életévüket betöltött állásra jelentkezők személyes adatait kezeli, akik a jelen adatkezelésekhez hozzájárultak és a jelen tájékoztatóban meghatározott személyes adataikat az Adatkezelő rendelkezésére bocsátották.

Az Adatkezelő különleges adatokat nem kezel, így kéri az állásra jelentkezőket, hogy különleges adatot ne adjanak meg.

Az Adatkezelő az álláshirdetéseket a https://www.shiwaforce.com/karrier vagy a https://www.profession.hu  weboldalon teszi közzé. Amennyiben az állásra jelentkező a  weboldalon kíván jelentkezni az Adatkezelő álláshirdetésére, az állásra jelentkezés esetén a https://www.profession.hu weboldal automatikusan átirányítja az állásra jelentkezőt az Adatkezelő weboldalára, a https://www.shiwaforce.com/karrier/ weboldalra (továbbiakban: weboldal).

A fentiek alapján az állásra jelentkező az Adatkezelő által meghirdetett állásokra a weboldalon keresztül jelentkezhet.

Az egyes meghirdetett állásokra jelentkezéshez az állásra jelentkezőnek az alábbi lépéseket szükséges megtenni:

 • az Adatkezelő által rendszeresített formanyomtatványt kitölteni,
 • az önéletrajzát feltölteni,
 • – amennyiben a teszt kitöltéséhez emberi beavatkozást nem igényel az állásra jelentkező – az Adatkezelő által rendszeresített tesztet kitölteni, valamint
 • a jelen adatvédelmi tájékoztatót elolvasni és annak rendelkezéseit az „Az űrlap kitöltésével hozzájárulok a megadott adatok tárolásához és kezeléséhez, az Adatkezelési szabályzatban foglaltakat tudomásul vettem és kérem felvételem a jelentkezők adatbázisába ” szöveg melletti jelölőnégyzet bepipálásával elfogadni,

(továbbiakban együtt: pályázat)

 • a pályázatot a „Jelentkezem!” gombra kattintva az Adatkezelőnek megküldeni.

Az Adatkezelő az állásra jelentkező kifejezett, önkéntes hozzájárulása alapján az egyes állásra jelentkezőkből adatbázist épít a jelen szabályzatban meghatározottak szerint.

Az Adatkezelő kéri az egyes állásra jelentkezőket, hogy kizárólag a meghirdetett állással kapcsolatos adatokat, az állás tekintetében releváns adatokat bocsássák az Adatkezelő rendelkezésére. Az Adatkezelő kizárólag az általa meghirdetett állásokra való jelentkezéssel, annak elbírálásával és az érintett értesítésével kapcsolatban kezel személyes adatokat.

Az Adatkezelő minden olyan a weboldalon beküldött álláspályázatot, amelyben a jelentkező nem töltötte be 18. életévet, vagy pályázata különleges adatot tartalmaz, legkésőbb a pályázat beérkezését követő 2 munkanapon belül – személyes adatokat nem tartalmazó jegyzőkönyv felvétele mellett – visszaállíthatatlanul törli.

Amennyiben Adatkezelő által meghirdetett állás nélkül valamely állásra jelentkező az Adatkezelő által megadott hr@shiwaforce.com email címre önéletrajzot küld, az Adatkezelő haladéktalanul felveszi vele a kapcsolatot és beszerzi az állásra jelentkező hozzájárulását személyes adatai adatbázisban való rögzítése céljából.

2. Az adatkezelő megnevezése:

Név: ShiwaForce.com Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 17-19.

Telefonszám: 06-1-392-4000

Cégjegyzékszám: 01-10-046943

Adószám: 23136063-2-43

E- mail cím: hr@shiwaforce.com

3. Az adatkezelés jogalapja:

A ShiwaForce.com Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi adatkezelés, ideértve a konkrét állásra való jelentkezést és az adatbázisba való felvételt is, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az állásra jelentkező önkéntes kifejezett, írásbeli hozzájárulása alapján kerül sor.

4. Adatkezelés célja:

A konkrét állásokra való jelentkezéssel felmerülő adatkezelés célja a ShiwaForce.com Zártkörűen Működő Részvénytársaság által meghirdetett állásokra jelentkezők által benyújtott pályázatok ShiwaForce.com Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi elbírálása és a pályázók, jelentkezők értesítése pályázatuk elbírálását követően.

Az adatbázis építésével kapcsolatos adatkezelés célja olyan adatbázis építése, amelybe a már meghirdetett állásokra jelentkezők hozzájárulásuk alapján kerülnek felvételre abból a célból, hogy az Adatkezelő által meghirdetett állásokról értesüljenek, és ekként az állásra jelentkezőnek ne kelljen az Adatkezelő weboldalát folyamatosan nyomon követnie amennyiben az Adatkezelőnél kíván dolgozni. Ezen adatkezeléshez való hozzájárulás esetén az állásra jelentkező által megadott email címre az Adatkezelő az egyes álláshirdetésekről email üzenetet küld, amelyben meghatározza a betöltendő állás feltételeit.

5. Személyes adatok köre:

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok körét az Adatkezelő által meghirdetett állásra benyújtott pályázatok elbírálásához és a pályázatok elbírálását követően az egyes pályázók, jelentkezők értesítéséhez szükséges alábbi személyes adatokra korlátozza, amely személyes adatok rögzíti – hozzájárulás esetén – az adatbázisában is:

 • a formanyomtatványon kezelt alábbi személyes adatokra: teljes név, email cím, telefonszám, születési hely és idő, gyakorlat, jelentősebb projektek, fizetési igény (bruttó), látogatott állásportál, álláskeresés ideje, az álláshirdetésről való tudomásszerzés helye,
 • önéletrajzon megadott személyes adatokra, valamint
 • az Adatkezelő által rendszeresített tesztben megadott személyes adatra, amely az érintett pozitív illetve negatív tulajdonságai.

Az állásra jelentkezők által kitöltendő teszt alapján az Adatkezelő – az állásra jelentkező kifejezett hozzájárulása esetén – profilalkotást végez. Az Adatkezelő a profilalkotás során az alábbi három csoportba tartozó tesztekkel az állásra jelentkezők monotóniatűrését, konfliktuskezelését és szakmai hozzáértését, kompetenciáját méri annak érdekében, hogy az egyes kérdésekre adott válaszok kiértékelésével, elemzésével az Adatkezelő az állásra jelentkezőről komplexebb képet kapjon és mindezen információ birtokában eldönthesse, hogy az adott állásra jelentkező alkalmas-e a betöltésére.

Az Adatkezelő a betöltendő állások alapján három különböző tesztet rendszeresít:

 • affinitás teszt,
 • konfliktuskezelés teszt,
 • monotonitás teszt.

Az Adatkezelő a Java, JavaScript fejlesztő, Webfejlesztő/sitebuilder és Tesztelő pozíciók esetén fejlesztői szakmai online tesztet rendszeresít, amellyel az egyes állásra jelentkezők szakmai rátermettségét, logikus gondolkodásmódját méri.

A monotonitási teszt során az alábbiakban felsorolt kérdések elemzésével az Adatkezelő az alábbiakat méri:

Erős adminisztratív készséget igénylő munkakörökben a jelentkező mennyire képes koncentrálni ugyanazon tevékenységre.

Az Adatkezelő által a Project Manager, Product Owner és Back Office állások esetén alkalmazott teszt az állásra jelentkező konfliktuskezelési képességét méri és egy szakmai affinitást vizsgáló részt, amellyel az Adatkezelő az állásra jelentkező szakmai hozzáértését méri (affinitás teszt és konfliktuskezelés teszt).

Az affinitás teszt során az alábbiakban felsorolt kérdések elemzésével az Adatkezelő az alábbiakat méri:

A jelentkező milyen szakmai affinitással bír az általános informatikai szakterületen és adott szakterületen: pl. projektmenedzsment, pénzügy.

A konfliktuskezelési teszt során az Adatkezelő az alábbiakat méri:

Ügyfélkezelési és vezetői készséget igénylő munkakörökben a jelentkező milyen általános konfliktuskezelési rendelkezik.

Az Account Manager pozíció esetén az Adatkezelő által alkalmazott teszt konfliktuskezelés, szakmai affinitás és monotonitás tűrés mérést tartalmaz (affinitás teszt, konfliktuskezelés teszt és monotonitás teszt). Ezen pozíció esetén a fenti három csoportba sorolt mindegyik tesztből tesz fel kérdéseket az Adatkezelő.

Az állásra jelentkezőnek joga van a tesztekhez emberi beavatkozást igényelni. Ilyen kérés esetén az Adatkezelő kéri az állásra jelentkezőt, hogy a hr@shiwaforce.com email címe küldött email útján ezt jelezze. A fenti email címre küldött email útján tiltakozhat az állásra jelentkező ellen is.

Az állásra jelentkező a hr@shiwaforce.com email címre küldött email útján kifogást nyújthat be az Adatkezelő döntésével szemben, valamint ezen email címre küldött e-mailben fejtheti ki álláspontját.

Az Adatkezelő felhívja az állásra jelentkező figyelmét, hogy ha a teszt kitöltése közben küldjön e-mailt hr@shiwaforce.com email címre. Ebben az esetben ne küldje be a tesztet, ekként a már kitöltött kérdésre adott válaszokhoz az Adatkezelő nem fér hozzá, azok nem kerülnek tárolásra.

Az Adatkezelő – amennyiben az állásra jelentkező emberi beavatkozást nem igényelt a teszt kitöltéséhez – a jelentkezők egyes tesztre adott válaszait kielemezi, és sikeres teszt írása esetén a jelölttel az Adatkezelő felveszi telefonon a kapcsolatos személyes interjúra való időpont egyeztetés érdekében.

A teszt sikeresnek minősül, ha a jelentkező teszteken elért eredménye meghaladja az 55%-ot, valamint a nyitott kérdésekre adott válaszok a szakmai vezető értékelése alapján elégségesek az állás betöltéséhez. Az Adatkezelő egyéni döntés alapján a szabadszöveges részekre adott kiemelkedően jó megoldás esetén ezen határértéknél alacsonyabb határértéket is sikeres tesztnek jogosult minősíteni.

A fentiek alapján a tesztek értékelése automatizált módon történik, azonban annak elbírálása, hogy a teszt sikeres volt-e emberi döntésen alapul.

Az Adatkezelő a profilalkotáshoz megfelelő matematikai és statisztikai eljárásokat alkalmaz, olyan technikai és szervezési intézkedéseket vezetett be, amelyek biztosítják különösen az adatok pontatlanságát előidéző tényezők korrekcióját és a hibalehetőségek minimálisra csökkentését, továbbá a személyes adatok biztonságáról oly módon gondoskodik, amely az állásra jelentkező érdekeit és jogait potenciálisan veszélyeztető tényezőket figyelembe veszi

Amennyiben a jelentkező a teszteket nem tölti ki és nem igényel emberi beavatkozást sem, abban az esetben a pályázata nem kerül elbírálásra, és az általa megadott személyes adatok munkanapon belül visszaállíthatatlanul – személyes adatokat nem tartalmazó felvétele mellett – törlésre kerülnek.

A fentiekben meghatározott személyes adatok megadása a pályázatok elbírálásához elengedhetetlenül szükséges, így valamely személyes adat hiánya kizárja a pályázat sikeres elbírálását.

A személyes adatok gyűjtése nem terjed ki ún. különleges adatok gyűjtésére, kezelésére. A személyes adatok gyűjtése és kezelése kizárólag az érintettek hozzájárulásával és beleegyezésével, önkéntes adatszolgáltatás útján valósul meg.

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat kizárólag az állásra benyújtott pályázatok elbírálásához és az elbírálást követően a pályázók, jelentkezők értesítéséhez szükséges mértékig, illetve – hozzájárulás esetén – az adatbázisban való rögzítés érdekében az ehhez szükséges terjedelemben kezeli.

6. Adatfeldolgozás, adattovábbítás

A személyes adatok feldolgozására adatfeldolgozót nem vesz igénybe az Adatkezelő. A személyes adatok továbbítására nem kerül sor.

7. Adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő a begyűjtött személyes adatokat – amennyiben az érintett a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását korábban nem vonja vissza – .

Amennyiben az állásra jelentkező hozzájárult az adatbázis építéséhez, az Adatkezelő az állásra jelentkező által megadott személyes adatokat azok megadásától számított 2 évig tárolja, amennyiben az állásra jelentkező hozzájárulását korábban nem vonja vissza. Az állásra jelentkező Az állásra jelentkező hozzájárulását a hr@shiwaforce.com email címre küldött email útján is bármikor visszavonhatja.

8. Adatok tárolása

A begyűjtött adatok az Adatkezelő szerverein (Budapest Internet Exchange, 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18–22.)  kerülnek tárolásra elektronikus úton. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő HR csoportjához tartozó munkavállalók férhetnek hozzá.

9. Érintett jogai, jogorvoslat

Személyes adatai Adatkezelő általi kezelése esetén az érintettet számos jog megilleti, és azokat bármikor gyakorolhatja. Az alábbiakban felsoroljuk ezeket a jogokat azzal együtt, hogy melyik mit jelent az ön számára. Jogait a ShiwaForce.com Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségére küldött kérelem útján gyakorolhatja.

A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítésének joga

Személyes adataihoz bármikor jogosult hozzáférni, továbbá azokat helyesbíteni vagy frissíteni. Megértjük ennek fontosságát, ezért amennyiben élni kíván ezen jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot a ShiwaForce.com Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségén keresztül.

Adatkezelésről való tájékoztatás kérése esetén az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást – jogszabály ellenkező rendelkezése hiányában.

Adathordozhatósághoz való jog

Személyes adatai hordozhatóak. Ez azt jelenti, hogy mozgathatóak, másolhatóak, valamint elektronikusan továbbíthatóak. Ugyanakkor ez a jog csak abban az esetben él, ha

 1. a) az adatkezelés az ön hozzájárulásával történik;
 2. b) az adatkezelésre a szerződés teljesítése érdekében kerül sor;
 3. c) az adatkezelés automatikus eszközökkel történik.

Amennyiben gyakorolni kívánja az adathordozhatósághoz való jogát, vegye fel velünk a kapcsolatot a ShiwaForce.com Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségén keresztül.

A személyes adatok törlésének joga

Ön jogosult adatai törlését kérni, amennyiben

 1. a) személyes adataira már nincs szükség azon cél(ok)hoz, amely(ek)re tekintettel azokat begyűjtöttük; vagy
 2. b) visszavonja a személyes adatai kezeléséhez adott korábbi hozzájárulását, és nincs egyéb jogalapja az adatkezelésnek; vagy
 3. c) tiltakozik személyes adatai kezelése ellen;
 4. d) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik; vagy
 5. e) személyes adatainak törlését a jogszabályoknak való megfelelés indokolja.

 

Amennyiben törölni kívánja az általunk tárolt személyes adatait, vegye fel velünk a kapcsolatot a ShiwaForce.com Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségén keresztül, mi pedig minden elvárható intézkedést megteszünk azért, hogy kérésének a jogszabályi követelményeknek megfelelően eleget tegyünk.

Ha a begyűjtött személyes adatokra többé semmilyen célból nincs szükség, és nem kötelez bennünket jogszabály azok megőrzésére, – így a jelen szabályzatban meghatározott időpontot követően – töröljük, megsemmisítjük azokat, úgy hogy azokat többé ne lehessen azonosítani.

Az adatkezelés korlátozásának joga

Ön abban az esetben korlátozhatja személyes adatainak kezelését, amennyiben

 1. a) úgy véli, hogy az önnel kapcsolatban tárolt személyes adatok nem pontosak; vagy
 2. b) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik, de ahelyett, hogy a törlésüket kérné, inkább korlátozni szeretné a kezelésüket; vagy
 3. c) személyes adataira nincs többé szükségünk azon cél(ok)hoz, amely(ek) miatt eredetileg begyűjtöttük azokat, ön azonban igény tart ezen adatokra valamely peres követelés benyújtása, érvényesítése vagy a követeléssel szembeni védekezés céljából vagy
 4. d) ön tiltakozott személyes adatai kezelése ellen és várja az arra vonatkozó visszaigazolást, hogy az ön tiltakozással kapcsolatos érdekei felülírják-e az adatkezelés jogalapját.

Amennyiben korlátozni kívánja személyes adatai kezelését, vegye fel velünk a kapcsolatot a ShiwaForce.com Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségén keresztül, mi pedig minden elvárható intézkedést megteszünk azért, hogy kérésének a jogszabályi követelményeknek megfelelően eleget tegyünk.

A tiltakozás joga

Ön személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozhat. Ilyen szándék esetén vegye fel velünk a kapcsolatot a ShiwaForce.com Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségén keresztül.

Valamely jog gyakorlásának megtagadása esetén, vagy ha az érintett nem elégedett az Adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

Kelt: 2018. április 23.